مهر ۰۲، ۱۳۹۲

The world is full of loss; bring, wind, my love

دیوانه‌وار دلم می‌خواهد مادر شوم. به زیباییِ زن‌های حامله غبطه می‌خورم و دیدن بچه‌های دو سه ساله قلبم را از جا می‌کند. فکر می‌کنم حیف است که هیچ وقت هیچ آدمی را آن جوری که مامان و بابا دوستم دارند دوست نداشته باشم. درست نمی‌دانم می‌خواهم با زندگیم چه کار کنم، اما می‌دانم که بچه‌ی خودم را می‌خواهم. شاید حالا نه، ولی یک روز، حتما. خودخواهی است؟ خب، باشد. 

۱ نظر: