شهریور ۳۰، ۱۳۹۲

هوابنیاد

دی‌شب Sun365 می‌گفت احتمال این که این روزها توی تهران باران ببارد صفر است. دلم گرفت که به آسمان هم امیدی نیست. ام‌روز صبح، از ایست‌گاه مترو که بیرون آمدم، یک تکه ابر فاصله‌ی ایست‌گاه تا ساختمان دفتر را پر کرده بود و می‌بارید. بقیه‌ی خیابان خشک خشک بود. جلوی موهام از باران خیس است و دارم قهوه‌ی خوش‌عطر می‌خورم. غم اگر امان بدهد، خوب ام. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر