شهریور ۰۴، ۱۳۹۲

آن‌گاه که قلبشان را می‌یابم که پوست است

ادای کرگدن‌های‌ پوست‌کلفت را در می‌آورم، اما دست آخر دل‌نازک ام و قیافه‌ی کرگدن‌ها را گرفتن هم فایده‌ای ندارد. می‌رنجم و دلم مثل یک تکه کاغذ مچاله می‌شود. 

۱ نظر:

  1. می رنجم و دلم مثل یک تکه کاغذ مچاله می شود ...توی تمام این سالها اینقدر رنجیده ام و کاغذ دلم مچاله شده که پوسیده و پاره پاره شده کجاست زباله دانی که این کاغذ پاره ی مچاله را درونش بیاندازم و خلاص شوم...

    پاسخحذف