فروردین ۱۹، ۱۳۹۲

I'm the hero of the story, don't need to be saved


عکس‌ها را برایم فرستاده. دخترِ سرخوشِ توی عکس‌هایش را دوست دارم. خودم را، آن جور که دوربینش نشان داده، دوست دارم؛ آن جور که چشم‌هام می‌خندند، دست‌هام می‌خندند و بدنم می‌خندد؛ آن جور که خوب ام و آشتی ام. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر