دی ۱۹، ۱۳۹۱

The window's open now and the winter settles in


سبک و سیاق کار کردنِ این روزهایم را دوست دارم. روزم شلوغ است و مال خودم است، لیوانم تند تند پر و خالی می‌شود و با همه‌ی دنیا آشتی ام. شب؛ شب ماجرای دیگری است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر