مهر ۱۴، ۱۳۹۱

از آدم‌ها ـ 5


به نظرش برای هر کار فقط و فقط یک راه درست وجود دارد. قارچ را حتما باید ورقه‌ای خرد کنی، به گل‌دان‌ها باید صبح آب بدهی، سر ساعت هشت باید شام بخوری، دخترها باید درست بعد از گرفتن لیسانس ــ‌نه‌ زودتر و نه دیرتر‌ــ‌ ازدواج کنند و پسرها بعد از بیست و پنج سالگی، تعداد گل‌هایی که به کسی می‌دهی باید فرد باشد، قبل از نیمه‌شب باید بخوابی، نباید درازکشیده کتاب بخوانی. اگر جور دیگری باشی، تمدن بشری به غا می‌رود و برنمی‌گردد. ‌من که ازدواج نکرده‌ام، حسین که پیش از بیست و پنج سالگی ازدواج کرده،‌ آرش که برای دکترا رفته چین، ناجی که عاشق یک زن بیوه شده، کیمیا که پریودش ده روز طول می‌کشد نه هفت روز، مامان که گاهی توی قرمه‌سبزی لوبیا چشم‌بلبلی می‌ریزد و عمو مهدی که قارچ‌ را مکعبی خرد می‌کند‌، نشانه‌های زوال جهان ایم. یک مشت کج و کوله‌ی بی‌خیال. یک مشت انحراف از معیار. 

۱ نظر: