اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۱

This is the place that will finally defeat you

دوشنبه:
شیر سر رفت. مجبور شدم قبل از رفتن اجاق گاز را بسابم. دی‌شبش به‌م گفته بودند شاید کتاب برسد به نمایش‌گاه. خوش‌حال بودم؟ نه. حتی یک ذره. مهم نبود دیگر. نیست. 

سه‌شنبه: 
نشسته‌ بودیم دور آن میز بزرگ. حرف می‌زد. آقای نظریه‌های تغییرناپذیر. فرقی نمی‌کند بیرون چه اتفاقی بیفتد. واقعیت را مثل یک تکه موم می‌گیرد توی دستش و می‌چپاند توی ظرف نظریه. به‌جای متقن هم می‌گوید مقنن. 

چهارشنبه: 
توی صفحه‌ی تقویم نوشته‌ام To hell with correctness. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر