فروردین ۲۴، ۱۳۹۱

God is a concept by which we measure our pain

مشق ام‌روز این است: یک کلمه پیدا کنم که آرامم کند. از هفت و نیم صبح دارم می‌گردم و هیچ کلمه‌ای آرامم نمی‌کند. هیچ. 

۲ نظر:

  1. مرزبان نامه یک داستان داره که میگه .... یک روز شاهی دنبال آرامش می گشت تمام دوا و درمانها و دکترها را کردند و آوردند و نشد . پیرمردی با کیسه ایی نان خشک بر دوش وارد مجلس شد . انگشتری داد به شاه و گفت هرگاه مستاصل شدی و نا امید این انگشتر را باز کن و نگاه کن .... چندی گذشت و شاه در اوج استیصال آن را باز کرد و دید که روی ان نوشته است ....... این نیز بگذرد .

    پاسخحذف