خرداد ۲۳، ۱۳۹۰

نفس دیگه نفس نیست...

... بعد وسط حرف‌هاش گفت: It's the death by a thousand paper cuts. من فکر کردم که آخ، هم‌این است. هم‌این است لعنتی. هم‌این است و می‌شد به جای همه‌ی آن کلمه‌ها و جمله‌های بی‌فایده، این را بگویم و تمام. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر