آبان ۲۹، ۱۳۸۹

كشظايا البللور المكسور


دی‌شب توی گودر چند خط از این شعر کشنده‌ی نزار قبانی را روی یک عکس گذاشته بودم. بعد نگار پرسید که «الثم» یعنی می‌بوسم؟ می‌دانستم یکی از معنی‌هاش هم‌این است و این‌جا هم، ‌هم‌این معنی را می‌دهد. صبح توی فرهنگ لغت که نگاه کردم دیدم «لثم» به‌جز بوسیدن، به‌معنای زخم زدن هم هست.
اصلا دلم یک‌ جوری است از صبح تا حالا. هی یادم می‌آید که یک جایی، توی یک کلمه، بوسیدن و زخم زدن به هم رسیده‌اند و یکی شده‌اند. اصلا دلم یک‌ جوری است...

۱ نظر:

  1. بعد آدم‌های این زبان وقتی می‌خواهند با این کلمه فقط ببوسند، چطور زخم‌زدن را از آن بیرون می‌کشند؟ یا وقتی می‌خواهند دقیقاً کینه خود را با زخم‌زدن نشان دهند، چه کار می‌کنند که طرف مقابل فکر نکند خیال بوسیدن‌ش را دارند؟..

    پاسخحذف