شهریور ۰۶، ۱۳۸۹

که می‌گذرد...

به گمانم خوبی بزرگ این روزها این است که با گذشتنشان به فصل خرمالوهای رسیده‌ی شیرین نارنجی - قرمز نزدیک می‌شویم. این‌جوری تاب می‌آورم. 

۱ نظر: