تیر ۱۴، ۱۳۸۸

In her imagination she’s a universe away

آدم گاهی هم فکر می‌کند که اگر یک خراب‌شده‌ای برای نوشتن داشت، چه چیزها که نمی‌نوشت، چه حرف‌ها که نمی‌زد.
بعد همان آدم خراب‌شده‌دار که شد، می‌نشیند نگاه می‌کند به صفحه خالی، نوشتنش هم نمی‌آید...

۲ نظر: